Module quản lý gia phả

Module quản lý gia phả là module được tích hợp trên DotNetNuke framework. Phiên bản hiện tại hỗ trợ cho Framework 6.x (.NET Framework 3.5) và 7.x (.NET Framework 4.0) của DotNetNuke.
Module cho phép  người quản lý, cập nhật dữ liệu phân chia từng chi cho các người quản lý khác nhau để cập nhật cho từng chi (xem demo tại đây).
Hiển thị gia phả theo cây thư mục.
Hỗ trợ chức năng tìm kiếm nhanh chóng theo tên, thụy hiệu,...
Với mỗi một thành viên trong gia phả, người cập nhật có thể cập nhật nhiều thông tin khác nhau, ngoài các thông tin mặc định, người quản trị có thể khai báo thêm nhiều trường thông tin với các định dạng dữ liệu khác nhau (string, datetime, float, int...)
Với các chức năng như đăng tải các thông tin mang tính tin tức, sự kiện, các thông tin liên quan đến từng thành viên trong gia phả theo dạng tin tức, hệ thống cần thêm module News Lite hoặc News.

Demo module gia phả, quý vị có thể xem dưới đây.

Demo phả hệ

  • 1.0. Gia phả chưa có thành viên
    • 1.0. Gia phả chưa có thành viên
Lưu ý: Mọi thông tin trên giả phả demo chỉ là thông tin để thử nghiệm, không phải là thông tin chính thức.